MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie NIE JE potrebné prikladať k žiadosti o prijatie dieťaťa. Je potrebné ich predložiť triednej učiteľke iba v prípade prijatia dieťaťa pri nástupe do materskej školy, po prebratí od triedne učiteľky na začiatku školského roku alebo po stiahnutí z našej webovej stránky.

Splnomocnenie na preberanie dieťaťa

Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

Informácie o dieťati

Dotazník pre rodičov novo prijatých detí

Súhlas zákonného zástupcu_Majerníkova

Žiadosť_o_prerušenie_dochádzky

žiadosť_oOPŠD