MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie NIE JE potrebné prikladať k žiadosti o prijatie dieťaťa.
Je potrebné ich predložiť triednej učiteľke iba v prípade prijatia dieťaťa pri nástupe do materskej školy. Tlačivá budú rodičom k dispozícii v jednotlivých triedach alebo si ich rodičia môžu stiahnuť z našej webovej stránky a vyplnené už odovzdať triednej učiteľke pri nástupe do materskej školy.

Vyhlásenie_zákonného_zástupcu-1.10.2020

 

Tlačivá k začiatku šk. r

Žiadosť o prerušenie dochádzky predkladá rodič riaditeľke MŠ iba v prípade prerušenia dochádzky jeho dieťaťa zo zdravotných alebo rodinných dôvodov.

Žiadosť_o_prerušenie_dochádzky

žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky predkladá rodič riaditeľke MŠ v prípade ak požaduje odklad školskej dochádzky jeho dieťaťa, spravidla do 15.apríla.

žiadosť_oOPŠD