MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Pedagogickí zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci :

Terézia Malíková – poverená zástupkyňa riaditeľky MŠ
Jana Polláková-Bardyová – vedúca Metodického združenia
Denisa Križanová
Mgr. Silvia Malíková
Dana Orságová
Júlia Paulovičová
Jana Smirnovová
Adriana Kissová
Marcela Vlčeková
Veronika Potocsková
Scarlett Čižmáričová
Blanka Jakubcová
Veronika Viskupová