MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Poďakovanie

Ďakujeme za príspevok do nášho Občianskeho združenia poukázaním 2% z podielových daní.

V roku 2023  nám bolo pripísaných na účet v Poštovej banke 1 622,57 eur.

Financie budú použité na nákup hračiek pre vaše deti 🙂 a budú súčasťou vyúčtovania za školský rok 2023/2024.