MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Rada školy

Členovia Rady školy :

Jana Polláková – Bardyová – predseda RŠ – za pedagogických zamestnancov
Dana Orságová – za pedagogických zamestnancov
Mgr. Petra Raffayová – za rodičov
PaedDr. Martina Kočišová – za rodičov
Ing. Soňa Ryzí – za rodičov
Alžbeta Györögová – za nepedagogických zamestnancov
Mgr. Perla Poracká – za zriaďovateľa
Mgr. Anton Šmotlák – za zriaďovateľa
Ing. Zuzana Volková – za zriaďovateľa