MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Výučba anglického jazyka

Výučbu anglického jazyka  bude  aj v tomto školskom roku zabezpečovať jazyková škola PRIMA s r.o. Kazanská 5B/12257, Bratislava 821 06. Lekcie budú dvakrát týždenne v určených dňoch a dĺžka trvania jednej lekcie je 30 minút. Poplatok zahŕňa aj pracovné zošity určené pre priamu prácu s deťmi.   Výška poplatku  je 70,- €/polrok.

Výučby anglického jazyka sa môžu zúčastniť iba deti 5-6 ročné.