MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Príspevok do OZRMŠ

Do fondu OZR pri MŠ Majerníkova 11 v školskom roku 2023/2024 prispievajú rodičia všetkých  detí sumou vo výške 60 eur na celý školský rok. Príspevok je potrebné uhradiť na číslo účtu – IBAN SK45 6500 0000 0000 2030 4263. Každý rodič dostane písomnú informáciu a podklady k platbe, ktorú je možné uskutočniť cez IB alebo vkladom na účet priamo v Poštovej banke. Pri platbe cez IB je potrebné uviesť  do poznámky meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje. Príspevky rodičov slúžia na zakúpenie hračiek, učebných pomôcok,výtvarného materiálu, nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a všeobecného materiálu a na úhradu bábkových a divadelných predstavení a ďalších akcií MŠ.

Vyúčtovanie bude k dispozícii v šatniach jednotlivých tried vždy v septembri kalendárneho roku.