MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Kontakty

Materská škola  Majerníkova 11, 841 05 Bratislava IV.

Riaditeľka MŠ

Iveta Ryzá

ms.majernikova11@karlovaves.sk

tel.: 0940 637 701, 0908 580 505 – na týchto telefónnych číslach deti neodhlasujte !
kontakty na odhlasovanie sú nižšie !

Konzultačné hodiny – školský rok: každý pondelok od 11,00 hod. – do 11,30 hod. (alebo podľa dohody)

Vedúca školskej jedálne  od 1.1.2024 :

Lada Gábrišová

tel.: 02/70711571

lada.gabrisova@karlovaves.sk

Konzultačné hodiny : vždy v stredu od 14.do 15.hodiny  (alebo podľa dohody)

ODHLASOVANIE DETÍ : denne od 7,00 – do 8,00 hod.  na tel.č. 02/70711570-MŠ, 0910 167 943  alebo na  tel.č.02/70711571 – ŠJ

Dôvod neprítomnosti dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie je rodič povinný oznámiť hneď v prvý deň neprítomnosti dieťaťa cez EduPage priamo triednym učiteľkám.

UPOZORŇUJEME RODIČOV, ŽE O 8,00 h. SA BUDOVA MATERSKEJ ŠKOLY ZAMYKÁ 😉