MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

História MŠ

Z histórie našej materskej školy :

Slávnostné otvorenie – 28.apríla 1991

Prevádzka MŠ spustená – 2.mája 1991

Školský rok 1991/1992 – jedno oddelenie detských jaslí a 6 tried materskej školy, 26 pedagogických zamestnancov, 2 detské sestry,

5 nepedagogických zamestnancov,5 zamestnancov školskej jedálne.

Školský rok 1993/1994 – zrušenie detských jaslí, 14 pedagogických zamestnancov, 7 tried MŠ, ostatní zamestnanci v rovnakom počte.

Od 1.júla 1994 – riaditeľka – Iveta Ryzá

Počet detí, ktoré navštevovali našu materskú školu od 2.mája.1991 – 5752