MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Plánované akcie

                    PLÁN  AKCIÍ  NA  ŠKOLSKÝ  ROK  2023/24

JE PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÝ POČAS ŠKOLSKÉHO ROKU

September

–  Adaptácia dieťaťa na prostredie MŠ

– Návšteva KCK – Hrdinovia KV

 
Október

– Výzdoba MŠ –  jeseň

– Výstava tekvíc, týždeň zdravej výživy

– Športovanie so zvieratkami

– Bábkové divadelné predstavenie

– Plavecký výcvik predškolákov

 
November

– Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

– Výstava výtvarných prác – lekáreň

– Planetárium Astroshow

 
December

– Výzdoba MŠ – zima

– Mikuláš

– Vianočné tvorivé dielne

– Exkurzia – Čokoládovňa v Kittsee

 
Január

– Korčuliarsky výcvik pre predškolákov

– Environmentálna výchova

– Fidlikanti – ľudová hudba

– Spolupráca so ZŠ

 
Február

– Fašiangová zábava

– Farebné dni v MŠ

– Bábkové divadelné predstavenie

– Futura – interaktívne zážitkové centrum

 
Marec

– Z rozprávky do rozprávky

– Tvoríme knihu – predčitat. gramotnosť

– Návšteva Karloveskej knižnice

– Kompostér Jurko – environmentálna výchova

– Výzdoba MŠ – jar

 
Apríl

– Návšteva ZŠ (predškoláci)

– Zdobenie veľkonočného stromu

– Environmentálne aktivity

– Historické vozidlá Bratislavy

– Sokoliari v MŠ

– Návšteva botanickej záhrady

 
Máj

– Stavanie „Májky“

– Zhotovovanie darčekov ku Dňu matiek

– Bábkové divadelné predstavenie

– Exkurzia – zážitkové učenie

– Indiánske dopoludnie

 
Jún

– Karneval pri príležitosti MDD

– Návšteva ZUŠ Karloveská 3

– Výlet do Malkia Parku

– Zhotovovanie darčekov ku Dňu otcov

– Exkurzia Jelka – vodný mlyn

– Rozlúčka so škol.  rokom na dvore MŠ

 

 

Koordinátorky pre environmentálnu výchovu : Potocsková V., Križanová D., Viskupová V.
Koordinátorky športových podujatí : Mgr. Malíková S., Orságová D., Malíková T.
Koordinátorky pre zdravý životný štýl : Vlčeková M., Paulovičová J., Jakubcová B.