MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Novinky

Triedy v školskom roku 2023/2024 :

1.trieda – deti 3-4ročné – triedne učiteľky : Adriana Kissová, Veronika Potocsková
2.trieda – deti 4-5ročné – triedne učiteľky : Denisa Križanová, Scarlett Čižmáričová
3.trieda – deti 4-5ročné – triedne učiteľky : Marcela Vlčeková, Veronika Viskupová
4.trieda – deti 4-5ročné – triedne učiteľky : Júlia Paulovičová, Blanka Jakubcová

5.trieda – deti 5-6ročné – triedne učiteľky : Terézia Malíková (poverená zástupkyňa riaditeľky MŠ), Jana Smirnovová
6.trieda – deti 5-6ročné – triedne učiteľky : p. riaditeľka Iveta Ryzá, Jana Polláková-Bardyová (vedúca MZ)
7.trieda – deti 4-5ročné – triedne učiteľky : Dana Orságová, Mgr. Silvia Malíková