MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Jedálny lístok

Jedálny lístok sa nachádza aj v šatniach jednotlivých tried.