MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

EduPage

Milí rodičia,

v tomto školskom roku sme prešli na skúšobné obdobie používania EduPagu  (EP) z dôvodu jednoduchšej komunikácie medzi rodičmi a školou. Najlepším spôsobom, ako využívať EduPage, je jeho inštalácia ako aplikácie do mobilného telefónu. Nie menej dôležité je aktivovať si v tejto aplikácii aj notifikácie, ktoré vás upozornia na každú jednu zmenu a informáciu školy smerom k vám, rodičom. Ak ešte niekto nemá prihlasovacie údaje k tejto aplikácii, je potrebné, aby kontaktoval riaditeľku MŠ za účelom ich poslania. Záujem o prázdniny a iné dôležité informácie už zisťujeme iba cez túto aplikáciu. 

Cez EduPage  už odhlasujú rodičia detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie, svoje deti z 5. a 6.triedy. Ostatní rodičia zatiaľ takúto možnosť nemajú a to z toho dôvodu, že v celej materskej škole ešte nemáme zavedený internet. Pravdepodobne od 1.9.2024 budú túto funkciu využívať aj rodičia z ostatných tried. Odhlasovanie detí cez EP sa uskutočňuje výlučne cez funkciu „Dochádzka“  + „Nová žiadosť o ospravedlnenie“.  Týmto spôsobom zadané ospravedlnenie  príde ako notifikácia obom triednym učiteľkám. UPOZORNENIE: Dieťa je potrebné takýmto spôsobom odhlásiť do 8,00 h., v opačnom prípade nebude odhlásené zo stravy.

Taktiež je možné poslať správu týmto učiteľkám, v tom prípade však posielate správu iba jednej pedagogickej zamestnankyni.

V prípade ak máte nejaké ďalšie otázky  ohľadom používania EP, pokojne kontaktujte riaditeľku MŠ.

Návod na zapnutie/vypnutie push notifikácií v mobilnej aplikácii nájdete aj v odkaze nižšie:

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u40/u978/e1136