MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

Naša materská škola bude v čase letných prázdnin v prevádzke v mesiaci august.

Záujem o MŠ budeme zisťovať v jednotlivých triedach na podpis do 15.5.2024 (z dôvodu presného určenia termínu v mesiaci august, v ktorom bude dieťa navštevovať MŠ).

Deti, ktoré navštevujú našu MŠ je potrebné nahlasovať  prednostne do našej MŠ v čase prevádzky – teda na august 2024.

MŠ_letna prevadzka