MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Výučba anglického jazyka

Výučba anglického jazyka bude prebiehať v tomto školskom roku iba v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.

Zabezpečovať  ju bude jazyková škola PRIMA s r.o. Kazanská 5B/12257, Bratislava 821 06. Lekcie budú dvakrát týždenne v určených dňoch a dĺžka trvania jednej lekcie je 30 minút. Poplatok zahŕňa aj pracovné zošity určené pre priamu prácu s deťmi.   Výška poplatku  je 60,- €/polrok.

Výučby anglického jazyka sa môžu zúčastniť iba deti 5-6 ročné.