MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Výučba anglického jazyka

Výučba anglického jazyka bude prebiehať v tomto školskom roku pradepodobne až v druhom polroku  a to iba  pre predškolákov, aj to len v tom prípade ak sa epidemiologická situácia zlepší. Zabezpečovať  ju bude jazyková škola PRIMA s r.o. Kazanská 5B/12257, Bratislava 821 06. Lekcie budú dvakrát týždenne v určených dňoch a dĺžka trvania jednej lekcie je 30 minút. Poplatok zahŕňa aj pracovné zošity určené pre priamu prácu s deťmi. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť triednej učiteľke alebo riaditeľke MŠ. Výška poplatku na  je 50,- eur/polrok.

Oznamujeme rodičom, ktorí uhradili poplatok za výučbu anglického jazyka na II.polrok školského roku 2019/2020 a ich deti nastupujú od 1.9.2020 do 1.ročníka ZŠ, aby kontaktovali jazykovú školu PRIMA (tel.kontakt u riaditeľky MŠ) za účelom vrátenia alikvotnej čiastky z poplatku. Ostatným rodičom sa časť poplatku prenáša do ďalšieho školského roku. Podrobnejšie informácie podá telefonicky riaditeľka MŠ, prípadne jazyková škola PRIMA.