MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Výučba anglického jazyka

Výučba anglického jazyka prebieha v tomto školskom roku od októbra do mája a zabezpečuje ju jazyková škola PRIMA s r.o. Kazanská 5B/12257, Bratislava 821 06. Je určená pre deti od 4 – do 6 rokov. Lektormi sú Karin Huťťová a Daniel Chriašteľ. Výučba prebieha dvakrát týždenne v určených dňoch a dĺžka trvania jednej lekcie je 25 minút. Poplatok zahŕňa aj pracovné zošity určené pre priamu prácu s deťmi. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť triednej učiteľke alebo riaditeľke MŠ. Výška poplatku na jeden polrok je 50,- eur.

Oznamujeme rodičom, ktorí uhradili poplatok za výučbu anglického jazyka na II.polrok školského roku 2019/2020 a ich deti nastupujú od 1.9.2020 do 1.ročníka ZŠ, aby kontaktovali jazykovú školu PRIMA (tel.kontakt u riaditeľky MŠ) za účelom vrátenia alikvotnej čiastky z poplatku. Ostatným rodičom sa časť poplatku prenáša do ďalšieho školského roku. Podrobnejšie informácie podá telefonicky riaditeľka MŠ, prípadne jazyková škola PRIMA.