MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Výučba anglického jazyka

Výučba anglického jazyka prebieha v tomto školskom roku od októbra do mája a zabezpečuje ju jazyková škola PRIMA s r.o. Kazanská 5B/12257, Bratislava 821 06. Lektormi sú Karin Huťťová a Daniel Chriašteľ. Výučba prebieha dvakrát týždenne v určených dňoch a dĺžka trvania jednej lekcie je 25 minút. Poplatok zahŕňa aj pracovné zošity určené pre priamu prácu s deťmi. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť triednej učiteľke alebo riaditeľke MŠ. Výška poplatku za 2.polrok je 50,- eur.