MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli do nášho Občianskeho združenia, za poukázanie 2% z podielových daní. V roku 2018 nám bolo pripísaných na účet v Poštovej banke 1452,46 eur. Všetky finančné prostriedky boli použité na rozvoj výchovy a vzdelávania našich detí. Z financií sme uhradili faktúry za nákup hračiek a učebných pomôcok. Vyúčtovanie sa nachádza u pokladníčky a riaditeľky MŠ.