MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Poďakovanie

Ďakujeme za príspevok do nášho Občianskeho združenia poukázaním 2% z podielových daní. V tomto roku  nám bolo pripísaných na účet v Poštovej banke 847,58 eur. Vieme, že rok 2020 bol veľmi náročný a napriek tomu sme vďační aj za všetky príspevky, ktoré ste nám, vážení rodičia, poslali. Ďakujeme!

Financie budú použité na nákup hračiek pre vaše deti 🙂 a budú súčasťou vyúčtovania za školský rok 2020/2021.