MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Poďakovanie

Ďakujeme za príspevok do nášho Občianskeho združenia poukázaním 2% z podielových daní. V tomto roku  nám bolo pripísaných na účet v Poštovej banke 557,41 eur. Vieme, že tento rok bol veľmi náročný, ale napriek tomu sme vďační aj za všetky príspevky, ktoré ste nám, vážení rodičia, poslali. Ďakujeme!

Financie budú použité na nákup hračiek pre vaše deti 🙂 a budú súčasťou vyúčtovania za školský rok 2020/2021.