MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Poďakovanie

Ďakujeme za príspevok do nášho Občianskeho združenia poukázaním 2% z podielových daní. V tomto roku  nám bolo pripísaných na účet v Poštovej banke 1025,30 eur. Ďakujeme!

Financie budú použité na nákup hračiek pre vaše deti 🙂 a budú súčasťou vyúčtovania za školský rok 2021/2022.