MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Kontakty

Materská škola  Majerníkova 11, 841 05 Bratislava IV.

Riaditeľka MŠ

Iveta Ryzá

ms.majernikova11@karlovaves.sk

tel.: 0940 637 701, 0908 580 505 – na týchto telefónnych číslach deti neodhlasujte !
kontakty na odhlasovanie sú nižšie !

Konzultačné hodiny – školský rok: každý pondelok od 11,00 hod. – do 11,30 hod. (alebo podľa dohody)

Vedúca školskej jedálne :

Dana Parajková

tel.: 02/70711571

parajkovadana@azet.sk

Konzultačné hodiny : každý párny piatok od 08,00 hod. – do 08,30 hod. (alebo podľa dohody)

ODHLASOVANIE DETÍ : denne od 7,00 – do 8,00 hod.  na tel.č. 02/70711571-ŠJ, 0910 167 943  alebo na  tel.č.02/70711570

Informácie ohľadom zdravotného stavu dieťaťa pri odhlasovaní zo stravy  nie je potrebné poskytovať zamestnancom školskej jedálne, ale riaditeľke MŠ, prípadne triednym učiteľkám!

UPOZORŇUJEME RODIČOV, ŽE O 8,00 h. SA BUDOVA MATERSKEJ ŠKOLY ZAMYKÁ !