MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Kontakty

Materská škola  Majerníkova 11, 841 05 Bratislava IV.

Riaditeľka MŠ

Iveta Ryzá

ms.majernikova11@karlovaves.sk

tel.: 0940 637 701, 0908 580 505 – na týchto telefónnych číslach deti neodhlasujte !
kontakty na odhlasovanie sú nižšie !

Konzultačné hodiny – školský rok: každý pondelok od 11,00 hod. – do 11,30 hod. (alebo podľa dohody)

Vedúca školskej jedálne  od 1.1.2024 :

Lada Gábrišová

tel.: 02/70711571

lada.gabrisova@karlovaves.sk

Konzultačné hodiny : vždy v stredu od 14.do 15.hodiny  (alebo podľa dohody)

ODHLASOVANIE DETÍ : denne od 7,00 – do 8,00 hod.  na tel.č. 02/70711570-MŠ, 0910 167 943  alebo na  tel.č.02/70711571 – ŠJ

Informácie ohľadom zdravotného stavu dieťaťa pri odhlasovaní zo stravy  nie je potrebné poskytovať zamestnancom školskej jedálne, ale riaditeľke MŠ, prípadne triednym učiteľkám!

Dôvod neprítomnosti dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie je rodič povinný oznámiť hneď v prvý deň neprítomnosti dieťaťa cez EduPage priamo triednym učiteľkám.

UPOZORŇUJEME RODIČOV, ŽE O 8,00 h. SA BUDOVA MATERSKEJ ŠKOLY ZAMYKÁ !