MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Novinky

Triedy v školskom roku 2021/2022 :

1.trieda – deti 3-4ročné – triedne učiteľky : Adriana Kissová, Mgr. Petra Fáberová
2.trieda – deti 4-5ročné – triedne učiteľky : Denisa Križanová, Veronika Potocsková
3.trieda – deti 4-5ročné – triedne učiteľky : Marcela Vlčeková, Anna Compeľová
4.trieda – deti 4-5ročné – triedne učiteľky : Júlia Paulovičová, Blanka Jakubcová

herňo-spálňa – 4.trieda – 4-5 ročné deti z MŠ Kolískova 14(dočasne zaradené z dôvodu rekonštrukcie MŠ) – triedne učiteľky : Veronika Viskupová, Eva Bírová
5.trieda – deti 5-6ročné – triedne učiteľky : Terézia Malíková (poverená zástupkyňa riaditeľky MŠ), Jana Smirnovová
6.trieda – deti 5-6ročné – triedne učiteľky : p. riaditeľka Iveta Ryzá, Jana Polláková-Bardyová (vedúca MZ)
7.trieda – deti 4-5ročné – triedne učiteľky : Dana Orságová, Mgr. Silvia Malíková 

8.trieda – deti 4-5 ročné (z MŠ Kolískova 14) – triedne učiteľky : Scarlett Čižmáričová, Božena Proksová