MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Novinky

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE PODĽA VZN MČ BRATISLAVA – KARLOVA VES ZO DŇA 20.JÚLA 2017 SA STANOVUJE VÝŠKA PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PôSOBNOSTI MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

SUMOU 19,80 EUR/MESAČNE
NA JEDNO DIEŤA .

TENTO PRÍKAZ NADOBÚDA ÚČINNOSŤ 1.SEPTEMBRA 2017.