MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Novinky

Triedy v školskom roku 2019/2020 :

1.trieda – deti 3-4ročné – triedne učiteľky : Adriana Kissová, Petra Fáberová
2.trieda – deti 3-4ročné – triedne učiteľky : Denisa Križanová, Veronika Potocsková
3.trieda – deti 4-5ročné – triedne učiteľky : Marcela Vlčeková, Anna Compeľová
4.trieda – deti 4-5ročné – triedne učiteľky : Júlia Paulovičová, Blanka Jakubcová
5.trieda – deti 5-6ročné – triedne učiteľky : Terezia Malíková, Jana Smirnovová
6.trieda – deti 5-6ročné – triedne učiteľky : p. riaditeľka Iveta Ryzá, Jana Polláková-Bardyová
7.trieda – deti 4-5ročné – triedne učiteľky : Dana Orságová, Mgr. Silvia Malíková

Final_koncepcia_rozvoja_Maj.11