MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Oznamy

V našej materskej škole nemáme voľné miesto na pozíciu učiteľ MŠ.

Rodičia, ktorí chcú dať svojim deťom odklad povinnej školskej dochádzky, sú povinní poslať riaditeľke MŠ žiadosť emailom/poštou do 15.4.2020 !!
Tlačivo k žiadosti nájdete v sekcii Novinky – Tlačivá na stiahnutie.