MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Oznamy

V našej materskej škole budeme mať od 1.septembra 2018 jedno voľné miesto na pozíciu učiteľ MŠ.