MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Oznamy

UPOZORNENIE !

KAPACITA NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY JE NAPLNENÁ A NEMÁME ŽIADNE VOĽNÉ MIESTA !

I would like to inform you: The capacity of our kindergarten is full and we have no vacancies. Best regards Iveta Ryzá

V našej materskej škole nemáme voľné miesto na pozíciu učiteľ/ka  MŠ.