MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Plánované akcie

Plán akcií na školský rok 2019/2020 :

September
• Adaptácia dieťaťa na prostredie materskej školy
• Bábkové divadelné predstavenie
• Športový deň so zvieratkami
Október
• Plavecký výcvik
• Návšteva ovocného sadu
• Týždeň zdravej výživy
• Výstava tekvíc – svetlonosov
• Výzdoba jedálne (strop) – jeseň
November
• Deň materských škôl na Slovensku
• Bábkové divadelné predstavenie
• Ponožkový deň v MŠ J
• Výstava výtvarných prác – lekáreň
December
• Exkurzia v čokoládovni Kittsee
• Príchod Mikuláša + vian. výzdoba v ŠJ
• Tvorivé vianočné dielne
• Bábkové divadelné predstavenie
• Výzdoba jedálne (strop) – zima
Január
• Korčuliarsky výcvik pre predškolákov
• Environmentálna výchova
• Bábkové divadelné predstavenie
• Spolupráca so ZŠ
Február
• Fašiangová zábava
• Farebné dni v MŠ
• Bábkové divadelné predstavenie
• Zber papiera
Marec
• Z rozprávky do rozprávky
• Tvoríme knihu – predčitat. gramotnosť
• Návšteva Karloveskej knižnice
• Bábkové divadelné predstavenie
• Výzdoba jedálne (strop) – jar
Apríl
• Návšteva ZŠ (predškoláci)
• Zdobenie veľkonočného stromu
• Bábkové divadelné predstavenie
• Environmentálne aktivity
• Sférické kino – Vesmír očami detí
• Historické vozidlá
Máj
• Stavanie „Májky“
• Deň otvorených dverí
• Zhotovovanie darčekov ku Dňu matiek
• Jarný športový deň
• Bábkové divadelné predstavenie
• Exkurzia vo Včelárskej záhrade
• Indiánske dopoludnie
• Exkurzia – Jahodová plantáž
Jún
• Karneval pri príležitosti MDD
• Exkurzia – Park miniatúr
• Výlet do Malkia Parku
• Zhotovovanie darčekov ku Dňu otcov
• Exkurzia Jelka – vodný mlyn
• Rozlúčka so škol. rokom na dvore MŠ

Koordinátorky pre environmentálnu výchovu : Potocsková V., Križanová D., Compeľová A.
Koordinátorky športových podujatí : Mgr. Malíková S., Orságová D., Malíková T.
Koordinátorky pre zdravý životný štýl : Vlčeková M., Paulovičová J., Jakubcová B.