MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Plánované akcie

                    PLÁN  AKCIÍ  NA  ŠKOLSKÝ  ROK  2022/23

*spoločné akcie MŠ budú prispôsobené aktuálnej epidemiologickej situácii, príp. sa neuskutočnia

September ·         Adaptácia dieťaťa na prostredie materskej školy  
Október

·         Výzdoba jedálne – jeseň

·         Výstava tekvíc

·         Športovanie so zvieratkami

·         Bábkové divadelné predstavenie

 
November

·         *Návšteva Karloveskej knižnice

·         Výstava výtvarných prác – lekáreň

·         Bábkové divadelné predstavenie

·         *Šarkaniáda

 
December

·         Výzdoba jedálne – zima

·         Mikuláš

·         *Vianočné tvorivé dielne (s rodičmi)

·         Darčeky seniorom (Koľko lásky sa     zmestí           do      krabice od topánok)

 
Január

·         *Korčuliarský výcvik pre predškolákov

·         *Environmentálna výchova

·         Spolupráca so ZŠ

 
Február

·         *Fašiangová zábava

·         Farebné dni v MŠ

·         *Bábkové divadelné predstavenie

 
Marec

·         Z rozprávky do rozprávky

·         Tvoríme knihu – predčitat. gramotnosť

·         *Bábkové divadelné predstavenie

·         Výzdoba jedálne – jar

 
Apríl

·         *Návšteva ZŠ (predškoláci)

·         Zdobenie veľkonočného stromu

·         *Návšteva parlamentu

·         Environmentálne aktivity

 
Máj

·         Stavanie „Májky“

·         *Deň otvorených dverí

·         Zhotovovanie darčekov ku Dňu matiek

·         *Exkurzia vo Včelárskej záhrade

·         Indiánske dopoludnie

 
Jún

·         Karneval pri príležitosti MDD

·         *Výlet do Malkia Parku

·         Zhotovovanie darčekov ku Dňu otcov

·         *Exkurzia Jelka – vodný mlyn

·         Rozlúčka so škol.  rokom na dvore MŠ

 

 

Koordinátorky pre environmentálnu výchovu : Potocsková V., Križanová D., Viskupová V.
Koordinátorky športových podujatí : Mgr. Malíková S., Orságová D., Malíková T.
Koordinátorky pre zdravý životný štýl : Vlčeková M., Paulovičová J., Jakubcová B.