MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Plánované akcie

Akcie v tomto školskom roku budú organizované iba na základe bezpečnostných opatrení proti šíreniu COVIDu -19 a na základe situácie v danom období. Plán akcií bude zahŕňať nasledovné akcie/aktivity :

September

·         Adaptácia dieťaťa na prostredie materskej školy

spoločné akcie v priestoroch MŠ sa z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie  neuskutočnia

 
Október

·         Výzdoba jedálne  – jeseň

spoločné akcie v priestoroch MŠ sa z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie  neuskutočnia

 
November

·         Ponožkový deň v MŠ J

·         Výstava výtvarných prác – lekáreň

          Výstavka tekvíc – svetlonosov na školskom dvore

spoločné akcie v priestoroch MŠ sa z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie  neuskutočnia

 
December

·         Výzdoba jedálne  – zima

·         Zdobenie vianočného stromčeka na dvore MŠ

          Príchod Mikuláša na školskom dvore

spoločné akcie v priestoroch MŠ sa z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie  neuskutočnia

 
Január

·         Prerušená prevádzka MŠ

 

 
Február

·        Prerušená prevádzka MŠ

 

 
Marec

·         Z rozprávky do rozprávky

·         Tvoríme knihu – predčitateľská gramotnosť

.         Výzdoba MŠ – jar

spoločné akcie v priestoroch MŠ sa z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie  neuskutočnia

 
Apríl

·         Zdobenie veľkonočného stromu

.         Virtuálna  oslava 30.výročia vzniku MŠ

spoločné akcie v priestoroch MŠ sa z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie  neuskutočnia

 
Máj

·         Stavanie „Májky“

·         Zhotovovanie darčekov ku Dňu matiek

·         Jarný športový deň

·         Indiánske dopoludnie

spoločné akcie v priestoroch MŠ sa z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie  neuskutočnia

 
Jún

·         Karneval pri príležitosti MDD

·         Zhotovovanie darčekov ku Dňu otcov

·         Rozlúčka so školským  rokom na dvore MŠ

spoločné akcie v priestoroch MŠ sa z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie  neuskutočnia

 

 

 

Koordinátorky pre environmentálnu výchovu : Potocsková V., Križanová D., Compeľová A.
Koordinátorky športových podujatí : Mgr. Malíková S., Orságová D., Malíková T.
Koordinátorky pre zdravý životný štýl : Vlčeková M., Paulovičová J., Jakubcová B.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA