MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Aktivity

AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 :

SEPTEMBER
• Adaptácia dieťaťa na prostredie materskej školy
OKTÓBER
• Športový deň so zvieratkami
• Týždeň zdravej výživy
• Bábkové a divadelné predstavenie
NOVEMBER
• Výstava tekvíc – svetlonosov
• Predplavecký výcvik pre predškolákov
• Bábkové a divadelné predstavenie
DECEMBER
• Príchod Mikuláša
• Vianočné besiedky v niektorých triedach
• Bábkové a divadelné predstavenie
• Exkurzia v čokoládovni v Kittsee (predškoláci)
JANUÁR
• Návšteva ZŠ (predškoláci)
• Korčuliarsky výcvik pre predškolákov
• Stavanie snehuliakov
• Bábkové a divadelné predstavenie
FEBRUÁR
• Fašiangový karneval
• Deň otvorených dverí
• Bábkové a divadelné predstavenie
MAREC
• Z rozprávky do rozprávky
• Trieda baví triedu
• Bábkové a divadelné predstavenie
APRÍL
• Historické vozidlá – predškoláci
• Bábkové a divadelné predstavenie
• Environmentálne aktivity
MÁJ
• Výlet na detskú BIOfarmu
• Besiedky ku Dňu matiek
• Zhotovovanie darčekov ku Dňu matiek
• Ukážka policajnej kynológie a hipológie
• Bábkové a divadelné predstavenie
• Výlet Červený kameň (predškoláci)
JÚN
• Karneval pri príležitosti MDD
• Výlet – jaskyňa Driny (predškoláci)
• Zhotovovanie darčekov ku Dňu otcov
• Návšteva policajnej stanice (predškoláci)
• Rozlúčka s predškolákmi
• Indiánske dopoludnie