MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Plánované akcie

Akcie v tomto školskom roku budú organizované iba na základe bezpečnostných opatrení proti šíreniu COVIDu -19 a na základe situácie v danom období. Plán akcií bude zahŕňať nasledovné akcie/aktivity :

September

·         Adaptácia dieťaťa na prostredie materskej školy

spoločné akcie MŠ sa z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie  neuskutočnia

 
Október

·         Výzdoba jedálne  – jeseň

spoločné akcie MŠ sa z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie  neuskutočnia

 
November

·         Ponožkový deň v MŠ J

·         Výstava výtvarných prác – lekáreň

          Výstavka tekvíc – svetlonosov na školskom dvore

spoločné akcie MŠ sa z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie  neuskutočnia

 
December

·         Výzdoba jedálne  – zima

·         Zdobenie vianočného stromčeka na dvore MŠ

          Príchod Mikuláša na školskom dvore

spoločné akcie MŠ sa z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie  neuskutočnia

 
Január

·         Korčuliarský výcvik pre predškolákov

·         Environmentálna výchova

·         Bábkové divadelné predstavenie

·         Spolupráca so ZŠ

 
Február

·         Fašiangová zábava

·         Farebné dni v MŠ

·         Bábkové divadelné predstavenie

·         Zber papiera

 
Marec

·         Z rozprávky do rozprávky

·         Tvoríme knihu – predčitat. gramotnosť

·         Návšteva Karloveskej knižnice

·         Bábkové divadelné predstavenie

·         Výzdoba jedálne  – jar

 
Apríl

·         Návšteva ZŠ (predškoláci)

·         Zdobenie veľkonočného stromu

·         Bábkové divadelné predstavenie

·         Environmentálne aktivity

·         Sférické kino – Vesmír očami detí

·         Historické vozidlá

 
Máj

·         Stavanie „Májky“

·         Deň otvorených dverí

·         Zhotovovanie darčekov ku Dňu matiek

·         Jarný športový deň

·         Bábkové divadelné predstavenie

·         Exkurzia  do  Včelárskej záhrady

·         Indiánske dopoludnie

 
Jún

·         Karneval pri príležitosti MDD

·         Výlet do Malkia Parku

·         Zhotovovanie darčekov ku Dňu otcov

·         Exkurzia Jelka – vodný mlyn

·         Rozlúčka so školským  rokom na dvore MŠ

 

 

 

Koordinátorky pre environmentálnu výchovu : Potocsková V., Križanová D., Compeľová A.
Koordinátorky športových podujatí : Mgr. Malíková S., Orságová D., Malíková T.
Koordinátorky pre zdravý životný štýl : Vlčeková M., Paulovičová J., Jakubcová B.