MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Plánované akcie

Akcie v tomto školskom roku budú organizované iba na základe bezpečnostných opatrení proti šíreniu COVIDu -19 a na základe situácie v danom období. Plán akcií bude zahŕňať nasledovné akcie/aktivity :

PLÁN akcií bude aktualizovaný po 15.9.2020

Koordinátorky pre environmentálnu výchovu : Potocsková V., Križanová D., Compeľová A.
Koordinátorky športových podujatí : Mgr. Malíková S., Orságová D., Malíková T.
Koordinátorky pre zdravý životný štýl : Vlčeková M., Paulovičová J., Jakubcová B.