MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Aktivity

AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 :

SEPTEMBER
• Adaptácia dieťaťa na prostredie materskej školy
OKTÓBER
• Športový deň so zvieratkami
• Týždeň zdravej výživy
• Bábkové a divadelné predstavenie
NOVEMBER
• Výstava tekvíc – svetlonosov
• Plavecký výcvik pre predškolákov
• Bábkové a divadelné predstavenie
DECEMBER
• Príchod Mikuláša
• Tvorivé vianočné dielne
• Bábkové a divadelné predstavenie
• Exkurzia v čokoládovni v Kittsee
JANUÁR
• Návšteva Základnej školy – predškoláci
• Korčuliarsky výcvik pre predškolákov
• Environmentálna výchova
• Bábkové a divadelné predstavenie
FEBRUÁR
• Fašiangová zábava
• Pohybom ku zdraviu
• Bábkové a divadelné predstavenie
MAREC
• Z rozprávky do rozprávky
• Trieda baví triedu
• Deň otvorených dverí
• Bábkové a divadelné predstavenie
• Návšteva Karloveskej knižnice
APRÍL
• Historické vozidlá
• Bábkové a divadelné predstavenie
• Environmentálne aktivity
• Návšteva Planetária-Vesmír očami detí
MÁJ
• Výlet na detskú farmu
• Besiedka ku Dňu matiek
• Zhotovovanie darčekov ku Dňu matiek
• Bábkové a divadelné predstavenie
• Výlet Červený kameň
JÚN
• Karneval pri príležitosti MDD
• Zhotovovanie darčekov ku Dňu otcov
• Návšteva policajnej stanice
• Rozlúčka so školským rokom na dvore MŠ
• Indiánske dopoludnie
• Výstava výtvarných prác v lekárni (celoročne)
• Zber papiera