MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Plánované akcie

Akcie v tomto školskom roku budú organizované  na základe epidemiologických  opatrení proti šíreniu COVIDu -19 a podľa školského semafóru.

Do tohto plánu sme zahrnuli aj nasledovné akcie, označené hviezdičkou, ktoré budú plnené priebežne, na základe aktuálnej situácie v danom období:

September
 • Adaptácia dieťaťa na prostredie materskej školy
 • *Plavecký výcvik predškolákov
 
Október
 • Jesenná výzdoba MŠ
 • Výstava tekvíc
 • Športovanie so zvieratkami
 
November
 • Deň veselých ponožiek  🙂
 • Výstava výtvarných prác v lekárni Libra
 • *Šarkaniáda
 
December
 • Zimná výzdoba MŠ
 • Mikuláš
 • *Vianočné tvorivé dielne (iba s deťmi)
 • Darčeky seniorom (Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok)
 
Január
 • *Korčuliarský výcvik pre predškolákov
 • *Environmentálna výchova
 • *Bábkové divadelné predstavenie
 •  *Spolupráca so ZŠ
 
Február
 • Fašiangová zábava
 • Farebné dni v MŠ
 • *Bábkové divadelné predstavenie
 • Zber papiera
 
Marec
 • Z rozprávky do rozprávky
 • Tvoríme knihu – predčitat. gramotnosť
 • *Návšteva Karloveskej knižnice
 • *Bábkové divadelné predstavenie
 • Jarná výzdoba MŠ
 
Apríl
 • *Návšteva ZŠ (predškoláci)
 • Zdobenie veľkonočného stromu
 • *Bábkové divadelné predstavenie
 • *Environmentálne aktivity
 • Historické vozidlá
 
Máj
 • Stavanie „Májky“
 • *Deň otvorených dverí
 • Zhotovovanie darčekov ku Dňu matiek
 • *Bábkové divadelné predstavenie
 • *Exkurzia vo Včelárskej záhrade
 • Indiánske dopoludnie
 
Jún
 • Karneval pri príležitosti MDD
 • *Výlet do Malkia Parku
 • Zhotovovanie darčekov ku Dňu otcov
 • *Exkurzia Jelka – vodný mlyn
 • Rozlúčka so školským  rokom na dvore MŠ

 

 

 

Koordinátorky pre environmentálnu výchovu : Potocsková V., Križanová D., Compeľová A.
Koordinátorky športových podujatí : Mgr. Malíková S., Orságová D., Malíková T.
Koordinátorky pre zdravý životný štýl : Vlčeková M., Paulovičová J., Jakubcová B.