MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Plánované akcie

                    PLÁN  AKCIÍ  NA  ŠKOLSKÝ  ROK  2023/24

JE PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÝ POČAS ŠKOLSKÉHO ROKU

September ·         Adaptácia dieťaťa na prostredie materskej školy  
Október

·         Výzdoba MŠ –  jeseň

·         Výstava tekvíc

·         Športovanie so zvieratkami

·         Bábkové divadelné predstavenie

 
November

·         Návšteva Karloveskej knižnice

·         Výstava výtvarných prác – lekáreň

·         Bábkové divadelné predstavenie

 
December

·         Výzdoba MŠ – zima

·         Mikuláš

·         Vianočné tvorivé dielne

·         Darčeky seniorom (Koľko lásky sa     zmestí           do      krabice od topánok)

 
Január

·         Bábkové predstavenie

·         Environmentálna výchova

·         Spolupráca so ZŠ

 
Február

·         Fašiangová zábava

·         Farebné dni v MŠ

·         Korčuliarsky výcvik pre predškolákov

 
Marec

·         Z rozprávky do rozprávky

·         Tvoríme knihu – predčitat. gramotnosť

·         Bábkové divadelné predstavenie

·         Výzdoba MŠ – jar

 
Apríl

·         Návšteva ZŠ (predškoláci)

·         Zdobenie veľkonočného stromu

·         Environmentálne aktivity

 
Máj

·         Stavanie „Májky“

·         Návšteva parlamentu

·         Zhotovovanie darčekov ku Dňu matiek

·         Indiánske dopoludnie

 
Jún

·         Karneval pri príležitosti MDD

·         Návšteva ZUŠ Karloveská 3

·         Zhotovovanie darčekov ku Dňu otcov

·         Rozlúčka so škol.  rokom na dvore MŠ

 

 

Koordinátorky pre environmentálnu výchovu : Potocsková V., Križanová D., Viskupová V.
Koordinátorky športových podujatí : Mgr. Malíková S., Orságová D., Malíková T.
Koordinátorky pre zdravý životný štýl : Vlčeková M., Paulovičová J., Jakubcová B.