MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Pedagogickí zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci :

Anna Compeľová
Blanka Jakubcová
Jana Neuwirthová
Adriana Kissová
Denisa Križanová
Mgr. Silvia Malíková
Dana Orságová
Júlia Paulovičová
Jana Polláková-Bardyová
Jana Smirnovová
Marcela Vlčeková
Veronika Potocsková
Terézia Malíková

Predseda Rady školy:
Jana Polláková-Bardyová