MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Pedagogickí zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci :

Terézia Malíková – poverená zástupkyňa riaditeľky MŠ
Jana Polláková-Bardyová – vedúca Metodického združenia
Denisa Križanová
Mgr. Silvia Malíková
Dana Orságová
Júlia Paulovičová
Jana Smirnovová
Adriana Kissová
Marcela Vlčeková
Veronika Potocsková
Anna Compeľová
Blanka Jakubcová
Mgr. Petra Fáberová

 

z MŠ Kolískova 14:

Scarlett Čižmáričová, Veronika Viskupová, Eva Bírová, Božena Proksová