MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Rada školy

Členovia Rady školy :

Jana Polláková – Bardyová – predseda RŠ – za pedagogických zamestnancov
Dana Orságová – za pedagogických zamestnancov
Mgr. Radoslav Šerfel – za rodičov
Monika Mifkovičová – za rodičov
Mgr. Michaela Tareková – za rodičov
Dana Parajková – za nepedagogických zamestnancov
Mgr. Ildikó Hejčíková, PhD. – za zriaďovateľa
Mgr. Anton Šmotlák – za zriaďovateľa
Mgr. Peter Buzáš – za zriaďovateľa