MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Rada školy

Členovia Rady školy :

Jana Polláková – Bardyová – predseda RŠ – za pedagogických zamestnancov – j.pollakova.bardy@gmail.com
Dana Orságová – za pedagogických zamestnancov – danusao@gmail.com
Mgr. Radoslav Šerfel – za rodičov – serfelr@gmail.com
Ing. Lucia Macková – za rodičov – luciamackova55@gmail.com
Mgr. Michaela Tareková – za rodičov –
Dana Parajková – za nepedagogických zamestnancov – ParajkovaDana@azet.sk
Mgr. Elena Poláková – za zriaďovateľa – elena.polakova@karlovaves.sk
Mgr. Anton Šmotlák – za zriaďovateľa – anton@smotlak.sk
Mgr. Peter Buzáš – za zriaďovateľa – peterpv.buzas@gmail.com