MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Voľná kapacita MŠ

Oznamujeme rodičom, že v našej materskej škole máme ešte voľné miesta pre deti narodené v rokoch 2012 a 2013. V prípade záujmu, kontaktujte riaditeľku materskej školy na tel.č. 0908 580 505.