MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Začiatok šk.r. 2017/2018

Školský rok 2017/2018 sa začína 4.septembra 2017.
Prevádzka materskej školy je od 6,30 – do 17,00 hod.
ADAPTAČNÝ POBYT DIEŤAŤA SI DOHODNE RODIČ PRIAMO S TRIEDNOU UČITEĽKOU !
Rodičia detí, ktoré nastupujú do našej materskej školy prvý krát, majú všetky záväzné informácie na tlačive Školský poriadok, ktoré dostali s Rozhodnutím o prijatí dieťaťa.
Svoje dieťa priveďte do určenej triedy najneskôr do 8,00 hod. alebo v prípade jeho neprítomnosti odhláste osobne alebo telefonicky na č.02/70711571, prípadne 02/70711570 alebo na mobilnom čísle 0910 167 943 vždy iba od 7,00 do 8,00 hod. !
Vaše dieťa potrebuje pri nástupe do MŠ :
1. papučky alebo sandáliky
2. pohárik z umelej hmoty
3. detský uterák (35cm x 70cm) , nie väčší
4. pyžamu (len v prípade celodennej dochádzky dieťaťa)
5. náhradné oblečenie
6. detský vešiak
7. hrebeň
5. septembra 2017 prineste dieťaťu kópiu zdravotného preukazu poistenca. V prípade, že bude vaše dieťa počas celého školského roku alebo polroku navštevovať našu materskú školu len v dopoludňajších hodinách, oznámte to hneď v prvý deň triednej učiteľke.
Od 6.septembra 2017 je potrebné priniesť dieťaťu na I.polrok 2017/2018 :
1. 1 balenie WC papiera (4 ks)
2. hygienické vreckovky (celé balenie) a vyťahovacie vreckovky- 1 škatuľu
3. tekuté mydlo
4. papierové obrúsky, vlhčené obrúsky
1.a 2.trieda –
– cez bránu na školský dvor, obísť budovu a vchod do týchto tried sa nachádza z bočnej strany budovy. 1.trieda – priamo, 2.trieda – po schodoch hore.
3.a 4.trieda-
– cez bránu na školský dvor, vchod do týchto tried sa nachádza v strede budovy zo školského dvora – 3.trieda – po schodoch hore, 4.trieda – vpravo.
5.,6. a 7.trieda
– vchod rovnobežne s hlavným vchodom, 5.trieda – vpravo, po schodoch dolu, 6.trieda – vľavo , 7.trieda – vpravo, po schodoch hore.
Dôležité upozornenie – stravné a poplatok MŠ (školné) neuhrádzajte vopred ! Pri nástupe do MŠ dostanete poštové poukážky, na ktorých bude číslo účtu a variabilný symbol. Poplatky je možné uhrádzať aj cez IB, kedy je potrebné uhrádzať ich na jednotlivé účty s uvedením správneho VS z poštovej poukážky! Stravné sa uhrádza na iný účet ako poplatky školného !