MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Platba za stravné pre deti, ktoré plnia PPV od 1.5.2023

OZNAMUJEME RODIČOM DETÍ, KTORÉ PLNIA POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE A POŽIADALI O DOTÁCIU NA  PODPORU VÝCHOVY K STRAVOVACÍM  NÁVYKOM FORMOU ŽIADOSTI, 

ABY  PLATBU NA MÁJ  A JÚN 2023  UHRADILI  SUMOU  30,- €  (DETI S CELODENNOU STRAVOU) 

A DETI, KTORÉ  SÚ BEZOLOVRANTOVÉ  SUMOU  20,-€.