MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Informácie k prijímaniu detí

Prijímanie nových detí v školskom roku 2022/2023 nie je možné, nakoľko kapacita materskej školy je naplnená. 

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024 sa budú podávať v máji a všetky podrobné informácie  spolu  s podmienkami prijatia budú zverejnené na našej webovej stránke a na budove MŠ v tabule na oznamy koncom apríla 2023.