MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Stretnutie rodičov novoprijatých detí

Dňa 30.8.2022 o 15:30 hod. sa uskutoční v MŠ Majerníkova 11  stretnutie rodičov novoprijatých detí. 

Dozviete sa základné informácie o nástupe detí do materskej školy.       

 

Tešíme sa na Vašu účasť.       

 

Iveta Ryzá

riaditeľka MŠ