MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Zmeny v poskytovaní dotácie na stravu

Od 1.7. nastali   zmeny v poskytovaní dotácie na základe toho, že od 01.07 2022 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon sa dotýka aj zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

Viac informácií o poskytovaní dotácií na stravu nájdete  v nasledujúcich odkazoch:

informácie pre rodičov detí v MŠ – dotácie od 1.9.2022

Žiadosť o dotáciu – MŠ

Príloha č. 2-Čestné vyhlásenie UK od 01072022