MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Zmena dotácie na stravovanie

VÁŽENÍ RODIČIA !!!

O DOTÁCII NA STRAVU NEDÁVAM ŽIADEN POKYN VEDÚCEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE. AK STE PODALI NA SOCIÁLNOM ODDELENÍ MiÚ ČESTNÉ VYHLÁSENIE, MÁTE NÁROK NA DOTÁCIU OD DANÉHO TERMÍNU AŽ POKIAĽ VAŠE DIEŤA NEDOVŔŠI 6 ROKOV VEKU (V TOM MESIACI KEDY HO DOVŔŠI, MÔŽETE POBERAŤ DOTÁCIU POSLEDNÝ KRÁT) !

NEDÁVAM POKYN ANI NA ZASTAVENIE DOTÁCIE, TO JE OPÄŤ V KOMPETENCII RODIČA, LEN UPOZORŇUJEM, ŽE POKIAĽ NEBUDE DOTÁCIA ZRUŠENÁ Z DÔVODU VEKU DIEŤAŤA, RODIČ MÔŽE BYŤ VYSTAVENÝ TRESTNÉMU STÍHANIU ZA SPÁCHANIE TRESTNÉHO ČINU PODVODU PODĽA § 221 zákona  č. 300/2005 Z.z. TRESTNÝ  ZÁKON V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

ZOZNAM DETÍ NEMÔŽE BYŤ ZVEREJNENÝ, ALE POKIAĽ MA BUDETE KONTAKTOVAŤ EMAILOM ALEBO P. VEDÚCU ŠKOLSKEJ JEDÁLNE, RADY VÁM POSKYTNEME INFORMÁCIU, ČI MÁTE NÁROK NA DOTÁCIU A ODKEDY.

RIADITEĽKA MŠ

 

Informatívny materiál ohľadom zmien v poskytovaní dotácií na stravovanie detí v materských a základných školách, platné od 1.8.2021 nájdete v odkaze nižšie.

Tieto dotácie vstúpia do platnosti od 1.9.2021.

03_čestné vyhlásenie

list do škôl a jedální