MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Prevádzka počas leta

Oznamujeme rodičom, že počas leta bude naša MŠ v prevádzke v auguste.

Upozorňujeme rodičov, že poplatok za školné a príspevok na stravné dieťaťa, je potrebné uhradiť v plnej výške aj za mesiac august, pokiaľ ste Vaše dieťa prihlásili do MŠ počas tohto mesiaca.

Ďalej dávame do pozornosti, milí rodičia,  že pokiaľ ste Vaše dieťa nenahlásili, že bude v auguste navštevovať MŠ, nie je možné ho z kapacitných dôvodov priviesť do materskej školy.

oznam o prevadzke (1)

Organizáciu prevádzky našej MŠ v mesiaci august nájdete v odkaze nižšie a takisto aj v každej šatni jednotlivých tried.

AUGUST 2021_informácie_pre_rodičov