MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Prevádzka počas leta

Oznamujeme rodičom, že počas leta bude naša MŠ v prevádzke v auguste.

Svoj záujem o dochádzku dieťaťa  počas augusta 2021 nahláste triednym učiteľkám do 21.5.2021 do 17,00 h.

oznam o prevadzke (1)