MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Podávanie žiadostí na šk.r. 2021/2022

Postup pri podávaní žiadostí do MŠ 2021_2022 PLK

oznamenie ziadosti do MS 2021_2022

Spádové ulice MŠ 2021_2022

https://www.ziadostms2021.sk/

Podmienky prijatia dieťaťa 2021-2022 M11

 

 

Doručenie žiadostí do MŠ


Žiadosti do MŠ môžete doručiť na riaditeľstvo materskej školy

18.5. a 19.5.2021 od 11,00 hod. do 17,00 hod.

 

18.5.2021 – priezvisko   dieťaťa   A – M

19.5.2021 – priezvisko  dieťaťa    N – Ž

 

V prípade pekného počasia sa budú žiadosti prijímať pred vchodom do 8.triedy (oplotená časť MŠ od hlavnej cesty).

V prípade nepriaznivého počasia je potrebné zvoniť do riaditeľne MŠ pri hlavnom vchode.

S potvrdenou žiadosťou od pediatra si prineste aj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu, pre kontrolu údajov.

V prípade otázok kontaktujte riaditeľku MŠ – 0940 637 701,0908 580 505 alebo emailom   ms.majernikova11@karlovaves.sk

 

https://www.karlovaves.sk/sluzby-obcanom/skolstvo/