MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Podávanie žiadostí na šk.r. 2021/2022

Postup pri podávaní žiadostí do MŠ 2021_2022 PLK

oznamenie ziadosti do MS 2021_2022

Spádové ulice MŠ 2021_2022

https://www.ziadostms2021.sk/

Podmienky prijatia dieťaťa 2021-2022 M11

 

 

Termíny na odovzdanie vyplnenej a podpísanej žiadosti do materskej školy spolu s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast bude možné doručiť na riaditeľstvo materskej školy v týždni od 17.5.2021. Konkrétne dni a časy budú zverejnené na webovom sídle školy a webovom sídle mestskej časti v priebehu budúceho týždňa. Mená detí budú rozdelené na konkrétne dni podľa abecedy, z toho dôvodu, sledujte našu webovú stránku, aby ste vedeli, v ktorý konkrétny deň so žiadosťou prídete.

Odporúčame Vám, aby ste si pdf žiadosť, ktorú ste dostali v potvrdzujúcom emaile po vyplnení online žiadosti, vytlačili a v priebehu nasledujúcich dní dali potvrdiť pediatrom, s potvrdenou žiadosťou, OP a rodným listom dieťaťa prídete v konkrétny deň, ktorý vám bude určený.

 

https://www.karlovaves.sk/sluzby-obcanom/skolstvo/