MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Platby za školné 2021

Vážení rodičia,

ak máte nastavený trvalý príkaz na platbu školného alebo ste zadali príkaz na jeho úhradu  v čase od 1.1.2021 – do 31.3.2021, môžete požiadať emailom o vrátenie platieb za dané obdobie alebo si pozastaviť trvalý príkaz na ďalšie obdobie (až do konca júna 2021).

Vaše platby od januára boli presunuté na ďalšie obdobie, tým pádom vám vzniká preplatok za tri mesiace. V prípade, ak si trvalý príkaz nepozastavíte, preplatok vám bude na základe vašej žiadosti vrátený na konci školského roku 2020/2021.

1.2.2021_platby prispevkov v MŠ