MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Prevádzka náhradnej MŠ od 18.1.2021

Vážení rodičia,

ako viete, od 11.1.2021 sme otvorili MŠ Ľ. Fullu 12 pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre. Zohľadňovali sme Váš záujem ako aj personálne kapacity materských škôl. Viacerí z Vás sú však v  situácii, kedy nevyhnutne potrebujú ísť do práce a preto sme sa rozhodli

od pondelka 18.1.2021

poskytnúť materskú školu Ľ. Fullu 12 ako „zbernú materskú školu“ aj pre rodičov detí, ktorí pracujú v sektore obchodu a služieb napr. v hypermarketoch, potravinách, drogérií a pod., a zároveň nemôžu vykonávať prácu z domu.  Budeme sa snažiť vyhovieť Vášmu záujmu, no v prípade väčšieho počtu prihlásených, zvážime naše prevádzkové a obmedzené personálne možnosti (viaceré práceneschopnosti zamestnancov MŠ a školských jedální).

Ak patríte medzi rodičov, ktorých sa to týka, Váš záujem o dochádzku dieťaťa do zbernej MŠ  Ľ. Fullu 12  vyjadrite do stredy 13.1.2021 do 20:00hod. na emailovú adresu :

ms.majernikova11@karlovaves.sk

S úctou

Vaša mestská časť

 

Rozhodnutie_MŠ od 11.1.2021pdf