MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Prerušenie prevádzky

MŠ Majerníkova 11, tak ako aj ostatné MŠ v Karlovej Vsi bude mať prerušenú prevádzku v čase od 21.12.2020 do 8.1.2021 (vrátane).

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu Vašej najbližšej rodiny a hlavne veľa zdravia.

Iveta Ryzá, riaditeľka MŠ

Prerušenie prevádzky materské školy od 21.12