MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Začiatok šk.r. 2020/2021

Školský rok 2020/2021 sa začína 2.septembra 2020 za dodržania epidemiologických opatrení na základe opatrení a rozhodnutia ÚVZ SR, viac na :

minedu_materské_školy

ucime_na_dialku_MŠ

ADAPTAČNÝ POBYT DIEŤAŤA DOHODNE RODIČ PRIAMO S TRIEDNOU UČITEĽKOU na základe tlačiva, ktoré nájde rodič aj na našej webovej stránke v sekcii Tlačivá na stiahnutie – Tlačivá k začiatku školského roku.
Rodičia detí, ktoré nastupujú do našej materskej školy prvý krát, majú všetky záväzné informácie na tlačive Školský poriadok, ktoré dostali s Rozhodnutím o prijatí dieťaťa. V prvý deň môže rodič pobudnúť v triede s dieťaťom maximálne 10 minút.
Svoje dieťa priveďte do určenej triedy najneskôr do 8,00 hod. alebo v prípade jeho neprítomnosti odhláste osobne alebo telefonicky na č.02/70711571, prípadne 02/70711570 alebo na mobilnom čísle 0910 167 943 vždy iba od 7,00 do 8,00 hod. !!!
Vaše dieťa potrebuje pri nástupe do MŠ :
1. papučky alebo sandáliky
2. pyžamu (len v prípade celodennej dochádzky dieťaťa)
3. náhradné oblečenie
4. detský vešiak
5. hrebeň
Od 3. septembra 2020 prineste dieťaťu nasledovné hygienické potreby z dôvodu zvýšenej spotreby hygienických potrieb :
1. papierové rolky na utieranie rúk, minimálne 4 kusy
2. vyťahovacie vreckovky- 2 škatule
3. tekuté mydlo, dezinfekčný gél (alebo dezinfekčné mydlo)
4. toaletný papier, minimálne 4 kusy
V prípade, že bude vaše dieťa počas celého školského roku alebo polroku navštevovať našu materskú školu len v dopoludňajších hodinách, oznámte to hneď v prvý deň triednej učiteľke.
1.a 2.trieda –
– cez bránu na školský dvor, obísť budovu a vchod do týchto tried sa nachádza z bočnej strany budovy. 1.trieda – priamo, 2.trieda – po schodoch hore.
3.a 4.trieda-
– cez bránu na školský dvor, vchod do týchto tried sa nachádza v strede budovy zo školského dvora – 3.trieda – po schodoch hore, 4.trieda – vpravo.
5.,6. a 7.trieda
– vchod rovnobežne s hlavným vchodom, 5.trieda – vpravo, po schodoch dolu, 6.trieda – vľavo , 7.trieda – vpravo, po schodoch hore.
Dôležité upozornenie – stravné a školné neuhrádzajte vopred ! Pri nástupe do MŠ dostanete podklady k platbám s číslom účtu s variabilným symbolom. Poplatky sa uhrádzajú výlučne cez IB s uvedením správneho VS podľa školského poriadku.
POZOR !!! Stravné sa uhrádza na iný účet ako poplatky školného !

ZOZNAMY DETÍ BUDÚ VYVESENÉ V TABULE NA OZNAMY V PIATOK 28.8.2020.