MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Prevádzka MŠ v júli a auguste

Vážení rodičia,

pred otvorením našej materskej školy ste prostredníctvom dotazníka nahlasovali záujem o umiestnenie dieťaťa do materskej školy v júni a Váš predbežný záujem o júl a august. Prvý týždeň v škôlke za nových podmienok a pravidiel máme za sebou a nastal čas, aby sme Vás požiadali o nahlásenie záväzného záujmu v konkrétnych týždňoch júla a augusta, aby sme vedeli čo najlepšie naplánovať prevádzku materských škôl v Karlovej Vsi. Váš záujem pošlite na našu emailovú adresu ms.majernikova11@karlovaves.sk najneskôr do štvrtka 11.6.2020. Ak MŠ, ktorú navštevuje Vaše dieťa nebude v prevádzke, budete ho môcť v lete prihlásiť do inej materskej školy.

Prevádzka a organizácia materskej školy do konca školského roka (31.8.2020) sa riadi opatreniami a kritériami danými v rozhodnutí ministra školstva. Na jednu skupinu pripadne max. 15 detí a umiestnené budú deti rodičov:

– zamestnaných v 1. línii (zdravotníci, hasiči, lekári, učitelia)

– vykonávajúcich prácu na pracovisku

– a deti, ktoré od 1.9.2020 nastúpia do školy

Nasledujúci týždeň riaditeľka materskej školy poskytne bližšie informácie k prevádzkam materských škôl počas leta.
Ďakujeme !