MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Aktuálne informácie

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY JE V KAŽDEJ TRIEDE OD 7,00 – DO 17,00, IBA V 6.TRIEDE OD 6,30 – DO 16,00 h.
OD 1.7.2020 SA PRIHLÁSENÉ DETI Z MŠ MAJERNÍKOVA 11, MŠ MAJERNÍKOVA 60, MŠ Ľ. FULLU 12 A MŠ KOLÍSKOVA 14 BUDÚ SCHÁDZAŤ NASLEDOVNE :
MŠ MAJERNÍKOVA 11 – 5.,6. A 7.TRIEDA (TRETÍ PAVILÓN ) – PODĽA ZOZNAMU NA VCHODOVÝCH DVERÁCH A V TABULI NA OZNAMY
MŠ MAJERNÍKOVA 60 – 3.TRIEDA (DRUHÝ PAVILÓN – PO CHODNÍKU NA ŠKOLSKOM DVORE-VCHOD V STREDE BUDOVY) – PODĽA ZOZNAMU NA VCHODOVÝCH DVERÁCH A V TABULI NA OZNAMY
MŠ KOLÍSKOVA 14 – 4.TRIEDA (DRUHÝ PAVILÓN – PO CHODNÍKU NA ŠKOLSKOM DVORE-VCHOD V STREDE BUDOVY) – JEDNA TRIEDA PODĽA AKTUÁLNEHO ZOZNAMU NA VCHODOVÝCH DVERÁCH A V TABULI NA OZNAMY A DRUHÁ TRIEDA ROZDELENÁ PODĽA ZOZNAMU NA VCHODOVÝCH DVERÁCH A V TABULI NA OZNAMY
MŠ Ľ. FULLU 12 – 1. A 2.TRIEDA (PRVÝ PAVILÓN – PO CHODNÍKU NA ŠKOLSKOM DVORE-VCHOD Z BOČNEJ STRANY BUDOVY) – PODĽA ZOZNAMU NA VCHODOVÝCH DVERÁCH A V TABULI NA OZNAMY
PLATCOVIA ŠKOLNÉHO ZAPLATIA POPLATOK VO VÝŠKE 30,- EUR DO 14.7.2020 NA
IBAN SK85 5600 0000 0018 0414 8021.
STRAVNÉ JE POTREBNÉ UHRADIŤ OKAMŽITE NA ZÁKLADE URČENEJ SUMY, KTORÚ RODIČ DOSTANE PRI NÁSTUPE DIEŤAŤA DO NÁHRADNEJ MŠ.
PRI NÁSTUPE JE POTREBNÉ PRINIESŤ DIEŤAŤU 1 ROLKU PAPIEROVÝCH UTIEROK, TOALETNÝ PAPIER, VYŤAHOVACIE VRECKOVKY, MYDLO A FĽAŠU S VODOU, KTORÚ BUDE MAŤ DIEŤA V SKRINKE !!

letná_prevádzka_2020

skolstvo_karlovaves