MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Školský rok 2019/2020

Školský rok 2019/2020 sa začína 2.septembra 2019.
Prevádzka našej materskej školy je od 6,30 – do 17,00 hod.
Rodičia detí, ktoré nastupujú do našej materskej školy prvý krát, majú všetky záväzné informácie na tlačive Školský poriadok, ktoré dostali na prvom Združení rodičov alebo emailom/prípadne osobne na riaditeľstve MŠ.
Svoje dieťa priveďte do určenej triedy najneskôr do 8,00 hod. alebo v prípade jeho neprítomnosti odhláste osobne alebo telefonicky na č.02/70711571, prípadne 02/707115710 alebo na mobilnom čísle 0910 167 943 vždy iba od 7,00 – do 8,00 hod !!!
Vaše dieťa potrebuje pri nástupe do MŠ :
1. papučky alebo sandáliky
2. pohárik z umelej hmoty
3. detský uterák /35cm x 70cm/, nie väčší
4. pyžamu /len v prípade celodennej dochádzky dieťaťa/
5. náhradné oblečenie
6. detský vešiak
7. hrebeň
3. septembra 2019 prineste dieťaťu kópiu zdravotného preukazu poistenca. V prípade, že bude vaše dieťa počas celého školského roku alebo polroku navštevovať našu materskú školu len v dopoludňajších hodinách, oznámte to hneď v prvý deň triednej učiteľke.
1.a 2.trieda
– cez bránu na školský dvor, obísť budovu a vchod do týchto tried sa nachádza z bočnej strany budovy – 1.trieda – priamo, 2.trieda – po schodoch hore.
3.a 4.trieda
– cez bránu na školský dvor, vchod do týchto tried sa nachádza v strede budovy (na dvore MŠ) – 3.trieda – po schodoch hore, 4.trieda – vpravo.
5.,6. a 7.trieda
– vchod rovnobežne s hlavným vchodom, 5.trieda – vpravo, po schodoch dolu, 6.trieda – vľavo priamo, 7.trieda – vpravo, po schodoch hore.
Dôležité upozornenie – žiadne poplatky neuhrádzajte vopred ! Pri nástupe do MŠ dostanete informácie k platbe školného a poštové poukážky na stravné s číslom účtu a variabilným symbolom. Poplatok za školné sa bude uhrádzať výlučne cez IB, stravné formou poštovej poukážky alebo cez IB s uvedením variabilného symbolu, ktorý bude uvedený na poštovej poukážke !!!
Poplatky školného sa platia na iný účet ako stravné a majú rozdielne variabilné symboly!