MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Prevádzka v čase letných prázdnin

Oznamujeme rodičom detí, ktoré boli prihlásené na MŠ Majerníkova 11 v mesiaci júl 2019, aby svoje deti priviedli nasledovne aj s dokladom o zaplatení školného a stravného na júl 2019 :
1.trieda – prihlásené deti z 1.a 6.triedy MŠ Majerníkova 11+ MŠ Kolískova 14 – podľa zoznamu – zoznam bude u učiteľky v 1.triede (po chodníku cez školský dvor, vchod sa nachádza z bočnej strany budovy)
2.trieda – prihlásené deti z MŠ Majerníkova 11 z 2.triedy + MŠ Kolískova 14 – podľa zoznamu (vchod ako do prvej triedy, 1.poschodie)
3.trieda – prihlásené deti z MŠ Majerníkova 60 (vchod v strede budovy na školskom dvore, 1.poschodie)
4.trieda – prihlásené deti z MŠ Ľ. Fullu 12 (vchod ako do 3.triedy)
5.trieda – prihlásené deti z MŠ Majerníkova 11 zo 4. a 5.triedy + MŠ Borská 4, (vchod po chodníku rovnobežne s hlavným vchodom )
6.trieda – prihlásené deti z MŠ Majerníkova 11 z 3.a 7.triedy (vchod ako do 5.triedy)
PRIHLÁSENÉ DETI Z MŠ MAJERNÍKOVA 11, KTORÉ PLATIA ŠKOLNÉ, HO UHRADIA OBVYKLÝM SPÔSOBOM, PLATBOU NA ÚČET V PRIMA BANKE !

SVOJIM DEŤOM PRINESTE DO
NÁHRADNEJ MŠ – MAJERNÍKOVA 11 :
1. DOKLAD O ÚHRADE PRÍSPEVKOV NA ŠKOLNÉ A STRAVU – V PRVÝ DEŇ NÁSTUPU
2. PREZÚVKY (PAPUČKY, SANDÁLIKY)
3. POHÁR Z PVC NA PITNÝ REŽIM, DO SKRINKY FĽAŠKU
4. DETSKÝ UTERÁK
5. PYŽAMU
6. NÁHRADNÉ OBLEČENIE
7. POKRÝVKU HLAVY – KLOBÚČIK, ŠILTOVKU
8. DIEŤA PRIVEĎTE DO URČENEJ TRIEDY PODĽA ROZPISU (na vedomie – na webovej stránke, na budove MŠ, v príslušných triedach)

oznam_prevádzka_leto