MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Akcie v uplynulých šk.r.

Pre lepšiu informovanosť rodičov a verejnosti uvádzame všetky akcie, ktoré sme uskutočnili v školskom roku 2018/2019 (fotodokumentáciu z akcií nájdete na facebooku) :
1. Divadielko „O 12 mesiačikoch“
2. Plavecký výcvik predškolákov
3. Predstavenie „Tárajko a Popletajka“
4. Športovanie so zvieratkami na školskom dvore
5. Týždeň zdravej výživy
6. Výstava tekvíc svetlonosov
7. Hudobná rozprávka „O zvedavom macíkovi“
8. Interaktívna prednáška pre deti o prvej pomoci
9. Príchod Mikuláša do našej MŠ
10. Divadielko „Alica v krajine Vianoc“
11. Exkurzia do čokoládovne v Kittsee
12. Výučba anglického jazyka pre deti od 4-6 rokov
13. Vianočné tvorivé dielne
14. Výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“
15. Korčuliarsky výcvik pre predškolákov
16. Výtvarná súťaž „Moja mama je hrdina“
17. Divadielko „6 zázračných kľúčov“
18. Fašiangový karneval
19. Interaktívne vystúpenie žongléra
20. Exkurzia do edukačnej inštitúcie „Moje mesto“ v nákupnom centre v Bory Mall
21. Exkurzia po Bratislave historickými vozidlami DP
22. Sférické kino o vesmíre
23. Exkurzia do planetária v Hurbanove
24. Výtvarná súťaž „Moja rodina“
25. Návšteva ZŠ A. Dubčeka na DOD
26. Deň otvorených dverí v MŠ Majerníkova 11
27. Exkurzia do včelárskej záhrady
28. Exkurzia do Parku miniatúr v Podolí
29. Divadielko „Sofia z predmestia“
30. Otvorené hodiny z výučby anglického jazyka
31. Karneval pri príležitosti MDD
32. Indiánsky deň
33. Exkurzia do Strediska údržby diaľnic v Bratislave
34. Exkurzia do parlamentu
35. Výlet na hrad Červený kameň
36. Výlet do Malkia Parku
37. Rozlúčka s predškolákmi (besiedky)