MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Prijímanie detí

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude prebiehať v dňoch od 4.5.2020 – do 15.5.2020 formou online žiadosti, ktorú nájdete v odkaze nižšie alebo na webovej stránke MČ Karlova Ves (tiež v odkaze nižšie).
Postup pri podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je nasledovný :
1. Rodič si podá ONLINE žiadosť najneskôr do 15.5.2020 (odkaz nižšie) – dostane stručné potvrdenie žiadosti na uvedenú emailovú adresu

Žiadosť o prijatie dieťaťa 2020_online

2. Dodatočne si vypíše Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorá bola pôvodne zverejnená na našej webovej stránke a ktorá je pod znením bodu č.2. Vypísané tlačivo žiadosti podpíšu obaja rodičia a pediater potvrdí zdravotný stav dieťaťa. Vypísané, potvrdené a podpísané tlačivo doručia rodičia do materskej školy osobne, poštou alebo vhodia do poštovej schránky na budove MŠ najneskôr do 30.6.2020.

2020_Žiadosť-o-prijatie-do-MŠ

3. Prípadne si rodič dá potvrdiť iba tlačivo o zdravotnom stave dieťaťa u pediatra a doručí ho riaditeľke MŠ s tým, že obaja rodičia prídu osobne podpísať žiadosť na riaditeľstvo MŠ v určených hodinách (tlačivo sa nachádza pod týmto bodom č. 3).

2020_Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa k žiadosti o prijatie do MŠ

4. Riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí/neprijatí najneskôr do 15.7.2020
V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte telefonicky kontaktovať riaditeľku MŠ.

Aktualizované informácie o prijímaní žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete v priložených odkazoch zriaďovateľa – MČ Bratislava- Karlova Ves (odkazy nižšie)

Oznámenie o mieste a termíne podávania žiadostí do MŠ

27.4.2020 Informácie pre rodičov k podávaniu žiadostí do MŠ-1

Viac informácií nájdete na :

karlovaves.skolstvo