MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Prijímanie detí

Prijímanie detí je ukončené a kapacita MŠ je naplnená.

Milí rodičia novo prijatých detí !
S rozhodnutím o prijatí ste obdržali na samostatnom tlačive aj najdôležitejšie informácie zo Školského poriadku MŠ Majerníkova 11. Školský poriadok je pre všetkých záväzný a je potrebné ho dodržiavať, čo potvrdíte aj svojim podpisom pri nástupe vášho dieťaťa do MŠ.
Konkrétne informácie k nástupu budú zverejnené na našej webovej stránke najneskôr 28.8.2020 a takisto budú aj zoznamy detí iba v tabule na oznamy pri hlavnom vchode do MŠ.

Tlačivá k začiatku školského roku sú už aktualizované, môžete si ich stiahnuť, vyplniť a predložiť triednej učiteľke pri nástupe vášho dieťaťa do materskej školy.

Podklady k platbám dostanete pri nástupe vášho dieťaťa.

Teším sa na vás a na vaše detičky.
V prípade potreby, ma neváhajte kontaktovať.

Riaditeľka MŠ

PS: od 3.8.2020 – do 26.8.2020 čerpám dovolenku. Prajem vám krásne slnečné dni.